Şekerin kristallendirilmesi sırasında geriye kalan ve artık kapsadığı şekerin, şeker fabrikalarında uygulanan usullerle kristallenme olanağı bulunmayan melas, koyu kahverenkli ve çok ağdalı, pekmez görünümünde bir maddedir. Bu madde, yaklaşık olarak % 50 oranında şeker, % 30 oranında şeker dışı maddeler ve % 20 oranında da su kapsar ve kapsadığı bu yüksek orandaki şeker nedeniyle çok aranılan ve tüketilen değerli bir hammaddedir.

Melas şeker dışı maddeleri kapsar. Melastaki oranı % 30 'a varan bu şeker dışı maddeler çeşitli mineral tuzlarıyla azot kapsayan ve kapsamayan organik maddelerden oluşmuştur. Organik maddeler arasında aminoasidler çoğunluğu oluştururlar.

Bu nedenle melas, yalnız kapsadığı yüksek orandaki şeker varlığı nedeniyle değil, bu şeker dışı maddeler ve özellikle azotlu maddeler nedeniyle de besiciliğe çok elverişli protein varlığı yüksek bir yem maddesidir.

Melas ya doğrudan doğruya suda seyreltilmek yahut da diğer yem maddelerine karıştırılmak suretiyle hayvanlara verilir. Bu bakımdan en elverişli kullanma şekli, şeker fabrikasında kurutulmakta olan küspeye, kuru küspeye göre %30-60 oranında melas karıştırma şeklidir. Bu şekilde hazırlanan melaslı kuru küspe çok değerli bir yem maddesi olarak kullanılmaktadır.

Melasın kimyasal kompozisyonu:

 • Protein % 4,0
 • Kuru madde miktarı % 72,0
 • Kalsiyum % 0,9
 • Fosfor % 0,1
 • Potasyum % 2,5

Kullanım Alanları

 • Hayvancılık (düşük sakkaroz oranlı melas)
 • Kömür sanayi
 • Gübre yapımı
 • Yem üretimi
 • Alkol üretimi
 • Maya üretimi

Melasın Doğrudan Doğruya Hayvan Besiciliğinde Değerlendirilmesi

          

Melas şeker dışı maddeleri kapsar. Melastaki oranı % 30 'a varan bu şeker dışı maddeler çeşitli mineral tuzlarıyla azot kapsayan ve kapsamayan organik maddelerden oluşmuştur. Organik maddeler arasında aminoasidler çoğunluğu oluştururlar.

Bu nedenle melas, yalnız kapsadığı yüksek orandaki şeker varlığı nedeniyle değil, bu şeker dışı maddeler ve özellikle azotlu maddeler nedeniyle de besiciliğe çok elverişli protein varlığı yüksek bir yem maddesidir.

Melas ya doğrudan doğruya suda seyreltilmek yahut da diğer yem maddelerine karıştırılmak suretiyle hayvanlara verilir. Bu bakımdan en elverişli kullanma şekli, şeker fabrikasında kurutulmakta olan küspeye, kuru küspeye göre %30-60 oranında melas karıştırma şeklidir. Bu şekilde hazırlanan melaslı kuru küspe çok değerli bir yem maddesi olarak kullanılmaktadır

Melas