Şeker fabrikalarının ve Özel Yem Üreticilerinin kullandıkları MELAS tanklarının içerisinde bulunan MELAS; zaman içerisinde evsafı bozulmakta ve kristalize olmaktadır. Tanklarda hacim anlamında önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu sebeple teknik bakım dönemlerinde kristalize olmuş ve evsafı bozulmuş kalan MELAS teknik uygulama gerektirerek tankların temizlenmesi, bakımı, onarımının yapılması ve MELAS'ın tekrar ekonomiye geri  kazandırılması.

 

YAPILAN TEMİZLİK , BAKIM ve ONARIMIN FAYDALARI

* Tanklarda mevcut hacim kapasite tam olarak kullanılır.

* Oluşan iç yüzeylerdeki krozyonların melasa zarar vermesi önlenir.

* Delinmiş hasar görmüş ve kaçakların önlenmesi.

* Temizlenmiş Tanklara sezonda konulacak Melas, evsafı bozulmuş Melasla karışımı önlenir.

* Temizliği ve onarımı yapılan Tanklarda değişen vanalar sebebiyle akışkanlık artar ve

   zamandan tasarruf sağlanır.

* Temizlik , bakım ve onarım neticesinde ilgili Tanklara görsellik, Fabrikaya verimlilik, mali

   açıdan artı katma değer sağlar

* Tank iç yüzeyinde oluşan krozyonların giderilmesini ve zararlı maddelerden arındırılması.

* Tanka bağlı akışkanlığını kaybetmiş ve hasarlı Vanaların kontrolü, gerektiğinde  değiştirilmesi.

* Tankların dış yüzeyinde oluşan krozyonların ve pasların giderilmesi.

* Tanklarda bulunan şaman darıların bakımı onarımı ,(Taşmayı önleyici) şamandırası bulunmayan

   tanklara ilave şamandıra takılması.

* Tanklarda oluşabilen  kaçaklar tesbit edilip,tamir ve kaynak işlerinin  yapılması.

* Tank tırmanma merdivenlerinin kontrolü,tesbit edilen kıralma ve korozyonlar tamiri ,bakımı.

* Tanklarda tazyikli buharın zamanla serpattin üzerinde oluşan  delinlemeler mevcut melasta

    köpüklenmeye sebebiyet vermektedir.

* Tank dibinde kristalize tortu oluşumun neticesinde tanklarda oluşan hasarların giderilmesi.

Tank Temizliği ve Bakım