• Şeker Fabrikalarında evsafı bozulmuş kristalize olmuş Melas Tank Temizliği
  • Melas Tanklarında Otomasyon Sistemleri kurmak
  • Yem Üretim Fabrikalarının Stok Melas Tankların Temizliği
  • Büyükbaş hayvan yem üretim Fabrikalarına
  •  Kanatlı  hayvan yem üretim Fabrikalarına
  •  Büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerine
  •  Yem katkı Melas ve türevleri ürünlerini temin etmek.

 Uygulama Alanlarımız