Kullanım Alanları

 • Kömür Sanayi

 • Gübre Yapımı

 • Yem Üretimi  

 • Alkol Üretimi

 • Maya Üretimi

 • Kimya Sanayi

Uygulama Alanlarımız

"Üretimde Hijyen

Hayvan Sağlığı

İnsan Sağlığıdır"

 

 • Şeker Fabrikalarında evsafı bozulmuş kristalize olmuş Melas Tank Temizliği
 • Yem Üretim Fabrikalarının Stok Melas Tankların Temizliği
 • Büyükbaş hayvan yem üretim Fabrikalarına
 • Kanatlı  hayvan yem üretim Fabrikalarına
 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerine yem katkı maddesi üretmek.
 • Şeker Fabrikalarında evsafı bozulmuş kristalize olmuş Melas Tank Temizliği

 

 • Yem Üretim Fabrikalarının Stok Melas Tankların Temizliği

 

 • Büyükbaş hayvan yem üretim Fabrikalarına

 

 • Kanatlı  hayvan yem üretim Fabrikalarına

 

 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerine

Şeker Fabrikaları ve Özel sektör Sanayinde bulunan Melas Tanklarında zaman içerisinde oluşan  Kristalize olmuş ve Evsafı bozulmuş Melasın  temizlenmesi ve bakımı.

Melas Tank Otomasyon Sistemi uygulamaları yapılarak Melas Tanklarında Kiristalize oluşumu ve Evsafının bozulmasını önlenerek sürekli Homojenlik sağlanması.

Büyükbaş hayvan yeminde ilave yem katkı maddesi olarak kullanılan Melas,Ülkemizde yaygın olarak üretilen şeker pancarından elde edilir.Melas ,şeker üretiminde arta kalan yan üründür, İştah açıcıdır.